Episode 4: Mat som miljøskapande tiltak i institusjon.

Mat skapar miljø og engasjerer både friske og sjuke eldre. Frå Kinn høyrer vi Jorunn, Elisabeth, Tore og Anne. Dei jobbar alle på kvar sin måte for å skape gode dagar for dei eldre, gjennom mat og måltid.
Høgskulen på Vestlandet