Episode 1: Førebyggande heimebesøk til eldre

Fleire kommunar kjem på førebyggande heimebesøk til eldre. I denne episoden fortel Sønneve frå Bergen og Bjørg frå Bjørnafjorden om korleis førebyggande heimebesøk kan setje ernæring, måltid og mathandling på dagsorden.
Høgskulen på Vestlandet