Displaying episodes 1 - 4 of 4 in total

Episode 4: Mat som miljøskapande tiltak i institusjon.

Mat skapar miljø og engasjerer både friske og sjuke eldre. Frå Kinn høyrer vi Jorunn, Elisabeth, Tore og Anne. Dei jobbar alle på kvar sin måte for å skape gode dagar ...

Episode 3: Mat, måltid og frivilligheit

I Gloppen er det kommunale kjøkenet i sentrum for kommunen sitt mattilbod. Kjøkensjef, Gunnvor, fortel om kortreist mat og variasjon i kosten. Elfrid leier dei frivill...

Episode 2: Spisevenn

Ein spisevenn er ein frivillig som deler eit måltid saman med ein som ønskjer seg selskap. Eva er frivilligheitskoordinator og organiserer spisevenn-tilbodet i Bergen,...

Episode 1: Førebyggande heimebesøk til eldre

Fleire kommunar kjem på førebyggande heimebesøk til eldre. I denne episoden fortel Sønneve frå Bergen og Bjørg frå Bjørnafjorden om korleis førebyggande heimebesøk kan...

Høgskulen på Vestlandet